Informacija o sprovođenju Programa subvencioniranja računa za električnu energiju i Uputstvo o postupku i načinu sprovođenja Programa subvencioniranja računa za električnu energiju za period od 1. 01. 2023. godine do 31.12. 2023. godine

Objavljeno: 20.01.2023. 15:54
Opis:
Vlada Crne Gore je 2007 godine počela sa realizacijom programa subvencioniranja računa za utrošenu električnu energiju socijalno-ugroženih kategorija stanovništva donošenjem Uputstva o postupku i načinu sprovođenja programa subvencioniranja računa za električnu energiju, kojim su utvrđene kategorije koje imaju pravo na subvenciju, kao i period primjene upustva.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf210 KB