Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za drumski saobraćaj u Ministarstvu kapitalnih investicija

Objavljeno: 03.08.2022. 16:24
Opis:
LAZARU MILJANIĆU, generalnom direktoru Direktorata za drumski saobraćaj u Ministarstvu kapitalnih investicija, prestaje mandat zbog ukidanja navedenog radnog mjesta donošenjem novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva kapitalnih investicija.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf197 KB