Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti

Objavljeno: 11.06.2021. 13:40
Opis:
U Zakonu o porezu na promet nepokretnosti ( “Službeni list CG”, broj 36/13) u članu 12 stav 2 mijenja se i glasi: “(2) Pod domaćinstvom sticaoca stana ili stambene zgrade, u smislu stava 1 tačka 4 ovog člana, smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda sticaoca stambene zgrade ili stana, njegovog supružnika, odnosno životnog partnera lica istog pola, sticaočeve djece, odnosno usvojenika, djece, odnosno usvojenika njegovog supružnika, odnosno životnog partnera lica istog pola, sticaočevih usvojenika i usvojenika njegovog supružnika, odnosno životnog partnera lica istog pola, sticaočevih roditelja, odnosno usvojitelja, roditelja odnosno usvojitelja njegovog supružnika, odnosno životnog partnera lica istog pola, sa istom adresom stanovanja kao i siticalac stambene zgrade ili stana.”
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf394 KB