Informacija o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije na kraju trećeg kvartala 2022. godine

Objavljeno: 12.01.2023. 15:26
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf8 MB