Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača (bez rasprave)

Objavljeno: 28.07.2022. 17:31
Opis:
1. U Odluci o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača (,,Službeni list CG“, broj 28/22) u tački 1 podtač. 1 i 19 poslije riječi „razvoja“ dodaju se riječi: „i turizma“. U podtački 14 riječi: „digitalnog društva i medija,” brišu se.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf326 KB