Informacija o potrebi davanja saglasnosti za uklanjanje objekta

Objavljeno: 04.07.2024. 14:10
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf592 KB