Informacija o pristupanju Crne Gore Sporazumu o primjeni člana 65 Konvencije o priznavanju evropskih patenata

Objavljeno: 04.07.2024. 13:26
Opis:
Sporazum o primjeni člana 65 Konvencije o priznavanju evropskih patenata je opcioni sporazum koji ima za cilj smanjenje troškova u vezi sa prevođenjem evropskih patenata. To je plod dugogodišnjih napora da se obezbedi troškovno atraktivan režim prevođenja nakon priznanja patenta.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf132 KB