Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije

Objavljeno: 03.08.2022. 14:55
Opis:
U Zakonu o efikasnom korišćenju energije (“Službeni list CG”, br. 57/14 i 25/19) član 5 mijenja se i glasi: “Politika energetske efikasnosti utvrđuje se i sprovodi u skladu sa: Nacionalnim energetskim i klimatskim planom Crne Gore; planom rekonstrukcije službenih zgrada i programima i planovima poboljšanja energetske efikasnosti.“
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf126 KB