Predlog zakona o potvrđivanju Singapurskog ugovora o žigovnom pravu

Objavljeno: 28.07.2022. 15:59
Opis:
Potvrđuje se Singapurski ugovor o žigovnom pravu, koji je usvojen u Singapuru 27. marta 2006. godine, u originalu na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf1 MB