Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Državnom tužilaštvu

Objavljeno: 20.01.2023. 17:02
Opis:
U Zakonu o Državnom tužilaštvu („Službeni list CG“, br. 11/15, 42/15, 80/17, 10/18, 76/20 i 59/21) u članu 48 stav 6 riječi: “još jednom” brišu se, a riječi: “na period od šest mjeseci.” zamjenjuju se riječima: “do izbora Vrhovnog državnog tužioca.”
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf177 KB