Informacija o presjeku zatečenog stanja u Ministarstvu zdravlja na dan 31. oktobar 2023. godine sa predlogom mjera

Objavljeno: 16.11.2023. 17:37
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf2 MB