Godišnji izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 (za 2021. godinu)

Objavljeno: 17.06.2022. 13:40
Opis:
Vlada Crne Gore je na sjednici od 12. septembra 2019. godine donijela Strategiju reforme pravosuđa 2019-2022 (u daljem tekstu: Strategija), a 9. decembra 2021. godine donijela Akcioni plan za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2021-2022. godine, kojim su utvrđene aktivnosti, indikatori rezultata i učinka, rokovi, nadležne institucije i sredstva planirana za sprovođenje operativnih ciljeva definisanih Strategijom.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf909 KB