Predlog za davanje saglasnosti JU Osnovna škola „Olga Golović“, Nikšić za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u listu nepokretnosti broj 773 KO Nikšić, opština Nikšić u svojini Crne Gore

Objavljeno: 04.07.2024. 14:07
Opis:
JU Osnovna škola "Olga Golovic", Nikšić se 27. maja 2024. godine obratila zahtjevom Ministarstvu radi dobijanja saglasnosti za davanje u zakup nepokretnosti - dijela skolskog prostora upisanih u listu nepokretnosti broj 773 KO Nikšić, opstina Niksic u svojini Crne Gore.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf44 KB