Završni izvještaj o relizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija 2017-2021. godina

Objavljeno: 28.07.2022. 16:41
Opis:
Vlada je 29. XII 2016. usvojila Strategiju izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021), kojom su postavljeni strateški ciljevi reforme izvršenja krivičnih sankcija, dok je 31. III 2017. usvojila Akcioni plan za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija 2017-2021. kojim se utvrđuju mjere, aktivnosti, indikatori rezultata i rokovi, nadležni organi i izvori finansiranja potrebni za sprovođenje strateških smjernica definisanih ovim Akcionim planom.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf2 MB