Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na ponovljenoj redovnoj Skupštini akcionara „Crnogorska plovidba“ AD Kotor

Objavljeno: 22.07.2021. 14:19
Opis:
Komisija za kadrovska i administrativna pitanja Vlade Crne Gore je, na sjednici održanoj 21. jula 2021. godine, razmotrila predlog Ministarstva kapitalnih investicija da Vlada Crne Gore za punomoćnika ‒ predstavnika državnog kapitala države Crne Gore, na ponovljenoj redovnoj Skupštini akcionara „Crnogorska plovidba“ AD Kotor, za sjednicu koja je zakazana za 30. jul 2021. godine odredi Snežanu Đurković, načelnicu u Ministarstvu kapitalnih investicija.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf183 KB