Informacija o presjeku zatečenog stanja Ministarstva sporta i mladih na dan 31. oktobar 2023. godine sa Predlogom prioriteta za pripremu Programa rada Vlade za 2024. godinu

Objavljeno: 16.11.2023. 17:41
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf7 MB