Informacija o potrebi podnošenja Zahtjeva za sazivanje vanredne Skupštine akcionara Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva

Objavljeno: 28.07.2022. 18:19
Opis:
Članom 149 Zakona o privrednim drustvima (Sluzbeni list Crne Gore, broj 65/20, 146/21) predvideno je da se vanredna skupstina akcionara saziva ako akcionari koji posjeduju najmanje 5% glasackih prava dostave pisani zahtjev za odrzavanje skupstine. Kako je Vlada Crne Gore vlasnik 41,6353% akcijskog kapitala Hotelske grupe .,Budvanska rivijera" AD Budva, Vlada ima pravo da dostavi pisani zahtjev za odrzavanje vanredne Skupstine akcionara
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf35 KB