Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Komisije za izradu Građanskog zakonika

Objavljeno: 17.06.2022. 13:37
Opis:
1. U Odluci o obrazovanju Komisije za izradu Građanskog zakonika (,,Službeni list CG'', broj 4/18) tačka 1 mijenja se i glasi: ,,1. Obrazuje se Komisija za izradu Građanskog zakonika (u daljem tekstu: Komisija), u sastavu: 1) Marko Kovač, ministar pravde, predsjednik Komisije; 2) Bojan Zeković, državni sekretar u Ministarstvu pravde, član...
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf822 KB