Predlog za izbor članova Odbora direktora „Sveti Stefan Hoteli“ AD

Objavljeno: 23.06.2022. 16:24
Opis:
Vlada Crne Gore predlaže Skupštini akcionara „Sveti Stefan Hoteli“ AD da za članove Odbora direktora „Sveti Stefan Hoteli“ AD, predstavnike državnog kapitala, izabere: Branislava Lakića i Milicu Kažanegra.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf357 KB