Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na 3. redovnoj elektronskoj sjednici Skupštine akcionara„Sveti Stefan Hoteli“ AD

Objavljeno: 23.06.2022. 16:28
Opis:
Za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na 3. redovnoj elektronskoj sjednici Skupštine akcionara „Sveti Stefan Hoteli“ AD, zakazanoj za 30. jun 2022. godine, određuje se Damir Davidović, državni sekretar u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, sa svim pravima koja proizilaze po osnovu učešća državnog kapitala u ukupnom kapitalu ovog društva.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf357 KB