Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe organizaciji i načinu rada državne uprave

Objavljeno: 28.07.2022. 16:15
Opis:
U Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 49/22, 52/22 i 56/22) u članu 10 poslije riječi: “biznis zona,” dodaje se riječ “industrije,”, a poslije riječi: “podršku razvoju regionalnih i lokalnih centara za razvoj malih i srednjih pravnih lica;” dodaju se riječi: “praćenje stanja i kretanja u industrijskoj proizvodnji u cjelini i po pojedinim sektorima i oblastima; utvrđivanje predloga i sprovođenje strategije i politike razvoja sektora industrije; koordinaciju sprovođenja i evaluaciju industrijske politike; predlaganje sistemskih i drugih podsticajnih mjera i analiziranje njihovog uticaja na ekonomski položaj i uslove privređivanja subjekata iz oblasti industrije, razvoj programa podrške i razvojnih projekata u cilju povećanja konkurentnosti industrije;“.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf212 KB