Predlog odluke o izmjenama Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja

Objavljeno: 20.06.2022. 10:14
Opis:
U Odluci o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja („Službeni list CG“, br. 26/22, 32/22, 38/22, 45/22, 49/22 i 53/22) u članu 3 riječi: „do 16. juna“ zamjenjuju se riječima: „do 30. juna“.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf184 KB