Završni izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2017-2021)

Objavljeno: 20.01.2023. 17:14
Opis:
Akcioni plan za sprovođenje Strategije naučnoistraživačke djelatnosti usvojen je na period od pet godina (2017-2021) i sadrži: Tri (3) strateška cilja; Trinaest (13) prioriteta, koji u smislu Uredbe o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata (,,Službeni list Crne Gore”, br. 054/18 od 31.07.2018.) zapravo predstavljaju operativne ciljeve i Trideset dvije (32) aktivnosti.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf1 MB