Predlog za izbor članova Odbora direktora „Luštica Development“ AD Tivat

Objavljeno: 23.06.2022. 16:19
Opis:
Vlada Crne Gore predlaže Skupštini akcionara „Luštica Development“ AD Tivat da za članove Odbora direktora „Luštica Development“ AD Tivat, predstavnike državnog kapitala, izabere : Marjana Brčića i Bernardu Moškov.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf355 KB