Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za pristupanje i pravnu tekovinu EU u Ministarstvu evropskih poslova

Objavljeno: 03.08.2022. 16:12
Opis:
Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za pristupanje i pravnu tekovinu EU u Ministarstvu evropskih poslova određuje se MARKO MRDAK, magistar u oblasti evropske i međunarodne politike i upravljanja krizama, dosadašnji savjetnik glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore EU, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf197 KB