Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za međunarodno pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova

Objavljeno: 07.03.2023. 16:51
Opis:
VUKU RAKOČEVIĆU, vršiocu dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za međunarodno pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je određen za vršioca dužnosti generalnog direktora navedenog direktorata.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf92 KB