Informacija o predlogu određivanja Nacionalnog službenika za ovjeravanje nadležnog za finansijsko upravljanje programima IPA i efikasno funkcionisanje sistema unutrašnjih kontrola i Nacionalnog IPA koordinatora

Objavljeno: 20.01.2023. 16:03
Opis:
Informacija o predlogu određivanja Nacionalnog službenika za ovjeravanje nadležnog za finansijsko upravljanje programima IPA i efikasno funkcionisanje sistema unutrašnjih kontrola i Nacionalnog IPA koordinatora nadležnog za strateško planiranje, monitoring i evaluaciju programa pretpristupne podrške
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf105 KB