Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Bjelila-Rutke-Gorelac“, opština Bar i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Bjelila-Rutke-Gorelac“, opština Bar

Objavljeno: 20.01.2023. 15:51
Opis:
Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Bjelila-Rutke-Gorelac“, opština Bar i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Bjelila-Rutke-Gorelac“, opština Bar i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog - urbanističkog plana
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf2 MB