Predlog platforme za učešće ministra odbrane Dragana Krapovića na ministarskom sastanku inicijative Proces saradnje ministara odbrane zemalja Jugoistočne Evrope (SEDM), koji će se održati od 21. do 23. novembra 2023. godine, u Ankari, Republika Turska

Objavljeno: 16.11.2023. 17:54
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf3 MB