Treći nacionalni izvještaj o implementaciji obaveza koje proističu iz Konvencije o nuklearnoj sigurnosti (bez rasprave)

Objavljeno: 03.08.2022. 17:28
Opis:
Zaštita života i zdravlja ljudi, kao i životne sredine od štetnog djelovanja jonizujućih zračenja i upravljanje radioaktivnim otpadom, odnosno radijaciona i nuklearna sigurnost i bezbjednost su važne aktivnosti Vlade Crne Gore potrebne za ispunjenje ekoloških ciljeva, koje zahtijevaju dobro osmišljen plan i akcije kako bi se osigurali svi potrebni organizacioni, ljudski i finansijski resursi i infrastruktura.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf1 MB