Izvještaj o finansijskoj podršci reformi javne uprave za 2023. godinu

Objavljeno: 04.07.2024. 13:49
Opis:
Reforma javne uprave, pored vladavine prava i ekonomskih reformi, predstavlja jedan od tri ključna stuba u procesu proširenja Evropske unije i postavljena je visoko u prioritetima Vlade Crne Gore sa vizijom da se kreira profesionalna javna uprava koja kvalitetno pruža usluge krajnjim korisnicima i ima adekvatne kapacitete za pristupanje Evropskoj uniji.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf4 MB