Izvještaj o učešću delegacije Vlade Crne Gore, predvođene ministrima saobraćaja i pomorstva i finansija, Filipom Radulovićem i Novicom Vukovićem, na Međunarodnom forumu za infrastrukturna ulaganja

Objavljeno: 04.07.2024. 14:17
Opis:
Izvještaj o učešću delegacije Vlade Crne Gore, predvođene ministrima saobraćaja i pomorstva i finansija, Filipom Radulovićem i Novicom Vukovićem, na Međunarodnom forumu za infrastrukturna ulaganja koji je održan u periodu od 19.6.2024. godine do 21.6.2024. godine, Makao, Narodna Republika Kina
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf412 KB