Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja stručna škola iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 767 KO Nikšić, opština Nikšić u svojini Crne Gore (bez rasprave)

Objavljeno: 28.07.2022. 18:16
Opis:
JU Srednja stručna škola iz Nikšića se zahtjevom broj: 1310 od 5. jul 2022. godine obratila Ministarstvu radi dobijanja saglasnosti za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 767 KO Nikšić, opština
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf42 KB