Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija u ranijem Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava

Objavljeno: 28.07.2022. 16:54
Opis:
DARKU BULATOVIĆU, generalnom direktoru Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija u ranijem Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, prestaje mandat zbog ukidanja navedenog radnog mjesta donošenjem novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva pravde.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf197 KB