Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima

Objavljeno: 17.06.2022. 13:09
Opis:
U Zakonu o obligacionim odnosima („Službeni list CG'', br. 47/08 i 22/17) u članu 210b st. 1 i 3 poslije riječi „supružnik,“ u različitom padežu dodaju se riječi: „odnosno partner u zajednici života lica istog pola,'' u odgovarajućem padežu.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf188 KB