Predlog za imenovanje direktora Fonda za obeštećenje

Objavljeno: 28.07.2022. 17:29
Opis:
Za direktora Fonda za obeštećenje imenuje se ELMIR KURTAGIĆ, diplomirani ekonomista
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf190 KB