Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu pravde

Objavljeno: 09.11.2023. 15:16
Opis:
Za državnog sekretara u Ministarstvu pravde imenuje se mr SRETEN JAKIĆ.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf88 KB