Predlog mišljenja na amandmane (II) poslanika Miloša Konatara na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama - zaključci

Objavljeno: 13.05.2022. 12:51
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf769 KB