Informacija o upisu i uplati kapitala u okviru procesa povećanja kapitala Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB)

Objavljeno: 18.05.2023. 14:42
Opis:
Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 16. novembra 2022. godine donijela zaključke br.07 -7323/2, kojim je usvojila lnformaciju o predlogu Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB) za povećanje kapitala CEB-a, izrazila saglasnost sa predlogom za povećanje kapitala Crne Gore u CEB-u i zadužila Ministarstvo finansija da informiše Vladu o odluci Administrativnog odbora i Upravnog odbora CEB-a.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf461 KB