Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na ponovljenoj redovnoj Skupštini akcionara „Montecargo" AD Podgorica

Objavljeno: 04.07.2024. 13:12
Opis:
Za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala, na ponovljenoj redovnoj Skupštini akcionara „Montecargo“ AD – Podgorica, zakazanoj za 4. jul 2024. godine, određuje se Jovan Šćekić, vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za željeznički saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, sa svim pravima koja proizilaze po osnovu učešća državnog kapitala u ukupnom kapitalu ovog društva.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf100 KB