Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Pelev brijeg na teritoriji Glavnog grada Podgorice radi izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo (bez rasprave)

Objavljeno: 03.08.2022. 17:01
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf25 KB