Informacija o realizaciji projekta izgradnje HE Komarnica s Prijedlogom ugovora o koncesiji za korišćenje prirodnih bogatstava, radi izgradnje, održavanja i korišćenja energetskog objekta hidroelektrane Komarnica radi proizvodnje električne energije

Objavljeno: 23.06.2022. 14:43
Opis:
U cilju valorizacije hidropotencijala rijeke Komarnice kroz izgradnju hidroelektrane započete su aktivnosti na postupku dodjele koncesije. Vlada Crne Gore je Zaključkom od 9.7.2020. godine, donijela Plan o davanju koncesije, na osnovu kojeg je urađen Nacrt Koncesionog akta.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf352 KB