Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica – opština Herceg Novi za period 1.12.2020 – 30.11.2021. godine sa Informacijom o realizovanim aktivnostima Agencije za investicije CG (bez rasprave)

Objavljeno: 20.01.2023. 16:35
Opis:
Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica – opština Herceg Novi za period 1.12.2020 – 30.11.2021. godine sa Informacijom o realizovanim aktivnostima Agencije za investicije Crne Gore u 2022. godini na projektu za „Ritz Carlton Montenegro“ (bez rasprave)
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf9 MB