Informacija o zaključivanju memoranduma o saradnji između Ministarstva finansija Crne Gore i Javnog stipendijskog, razvojnog, invalidskog i alimentacionog fonda Republike Slovenije s Predlogom memoranduma

Objavljeno: 07.03.2023. 18:01
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf185 KB