Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za drumski saobraćaj i homologaciju vozila u Ministarstvu kapitalnih investicija

Objavljeno: 03.08.2022. 16:28
Opis:
Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za drumski saobraćaj i homologaciju vozila u Ministarstvu kapitalnih investicija određuje se MILOŠ RAJKOVIĆ, diplomirani pravnik, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf197 KB