Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Objavljeno: 09.11.2023. 15:06
Opis:
DRAGANU OTAŠEVIĆU, generalnom direktoru Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, prestaje mandat na lični zahtjev, zbog prelaska na drugu dužnost.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf91 KB