Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Objavljeno: 07.03.2023. 16:50
Opis:
Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, određuje se VLADISLAV BOJOVIĆ diplomirani filozof, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf95 KB