Lista NVO-a koje nisu dostavile urednu dokumentaciju i potpunu prijavu po Javnom konkursu koji doprinosi zaštiti lica sa invaliditetom u 2021. godini

Objavljeno: 17.11.2021. 12:23
Opis:
Lista nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu dokumentaciju i potpunu prijavu po Javnom konkursu koji doprinosi zaštiti lica sa invaliditetom u 2021. godini, pod nazivom “Pristupačnost objekata licima sa invaliditetom-kao načelo pri planiranju i izgradnji objekata" Broj 10-370/51
Autor:
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
pdf1 MB