Informacija o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije na kraju trećeg kvartala 2022. godine - zaključci

Objavljeno: 25.01.2023. 14:02
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf29 KB