Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Orijenski bataljon“ iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 74 KO Jošica, opština Herceg Novi u svojini Crne Gore (bez rasprave)

Objavljeno: 28.07.2022. 18:10
Opis:
JU OŠ „Orijenski bataljon“ iz Herceg Novog se zahtjevom broj: 01/442 od 9. maja 2022. godine obratila Ministarstvu radi dobijanja saglasnosti za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 74 KO Jošica, opština Herceg Novi.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf42 KB